Dr. Öğr. Üyesi Betül Tosun

Dr. Öğr. Üyesi Betül Tosun
Öğretim Görevlisi
Tam Zamanlı

İletişim Bilgileri

Telefon: 0(342) 211 80 80

Dahili:

Odası:

Eğitim Bilgileri

  • 2014 Doktora:GATA Hemşirelik Yüksek Okulu

  • 2008 Yüksek Lisans:Celal Bayar Üniversitesi

  • 2002 Lisans: GATA Hemşirelik Yüksek Okulu

    Hemşirelik Bölümü

Mesleki Deneyim

Klinik Hemşiresi

GATA Genel Cerrahi AD. Yoğun Bakım Ünitesi (2002-2003)

Klinik Hemşiresi

GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Yoğunbakım Ünitesi (2003-2004)

Klinik Hemşiresi

Manisa Asker Hastanesi Genel Cerrahi Servisi (2004-2007)

Klinik Hemşiresi

Etimesgut Asker Hastanesi Er Cerrahi Servisi (2007-2008)

Eğitim Hemşiresi

Etimesgut Asker Hastanesi Eğitim Hemşireliği (2008-2010)

Öğretim Görevlisi

GATA Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Esasları BD.(2014-2016)

Kalite Koordinatörü

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi.(2016-2018)

Dr. Öğretim Üyesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi(2018-...)

Makaleler

Dr. Betül Tosun’a ait tüm makalelere aşağıdaki PDF linkinden ulaşabilirsiniz.

  • Tosun B., Aslan Ö., Tunay S., Preoperative position splint versus skin traction in patients with hip fracture: An experimental study. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 2018;28: 8-15 (Doktora Tezinden üretilmiştir).
  • Tosun B., Unal N., Zeybek H., Kürklü M., Tunay S., İmplementetation of Rogers’ “Unitary Human Model” in nursing cere of a patient with under knee amputation: Case Report. Oral Presentation, 5th İnternational Conference on Family Nursing, Philedelphia, USA, 13-15 June 2016. Journal of Nursing Care 2016; 5 (Supplementary 3): 94.
  • Aslan O, Tosun B. Cardiovascular Surgery Patients: Intensive Care Experiences and Associated Factors. Asian Nursing Research 2015; 9:336-341.

Başarılar & Tanınırlık

Birincilik Ödülü

Ünal N, Tosun B, Aslan Ö, Tunay S. Subkutan Heparin Tedavisi Uygulanan Hastalarda Soğutucu Sprey Uygulamasının Ekimoz, Hematom ve Ağrı Üzerine Etkisi. Başlıklı sözel bildiri ile sözel bildiri birincilik ödülü. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 11-12 Mayıs 2017.

Üçüncülük Ödülü

Tosun B., Yava A., Açıkel C., Laparoskopik kolesistektomi geçiren yetişkinlerde preoperatif dönem açlık ve susuzluk süresinin preoperatif ve postoperatif etkileri. Başlıklı sözel bildiri ile Hemşirelik sözel bildiri üçüncülük ödülü. Sözel bildiri, 13. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 23-27 Mayıs 2012.

İkincilik Ödülü

Yaranoğlu C., Tosun B., Aslan Ö., Öztürk M. Terminal dönem kanser haslarına uygulanan tetkikler tedaviler: hekim ve hemşirelerin görüşleri. Başlıklı poster bildiri ile Hemşirelik poster bildiri ikincilik ödülü. 6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 23-27 Mart 2016,

Detaylı CV Görüntüle

PDF