Prof. Dr. Enver Bozkurt

Prof. Dr. Enver Bozkurt
Dekan V.
Tam Zamanlı

İletişim Bilgileri

Telefon: 0(342) 211 80 80

Dahili: 1918

Odası:

Eğitim Bilgileri

 • 1991 Doktora: Selçuk Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 1987 Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 1983 Lisans: Ankara Üniversitesi

  Hukuk Fakültesi

Mesleki Deneyim

Profesör

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (2004 - ...)

Doçentlik

1998

Yardımcı Doçentlik

1991

Kitaplar

2011

İnsan Hakları Temel Metinler

Ankara: Asil Yayınları

2011

Genel Hukuk Bilgisi

Ankara: Yetkin Yayınları

2011

Bozkurt, E. - M. Özcan - A. Köktaş, Avrupa Birliği Hukuku

5. Baskı, Ankara, Asil Yayın

2011

Türkiye’nin Uluslararası Hukuk Mevzuatı

5. Baskı, Ankara: Asil Yayınları

2010

Bozkurt, E. - Kütükçü, M. A. - Poyraz, Y., Devletler Hukuku

6. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları

2010

Hukukun Temel Kavramları

8. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları

2008

Bozkurt, E.- M. Özcan - A. Köktaş, Avrupa Birliği Temel Mevzuatı

2. Baskı, Ankara: Asil Yayınları

2007

Uluslararası Toplumun Paradoksu: Terörizm, İnsan Hakları, Güvenlik ve 11 Eylül Sonrası Meydana Gelen Değişiklikler

Bozkurt, E.-S. Kanat, Ankara: Asil Yayınları

2007

Uluslararası Kuvvet Kullanımı

Ankara: Asil Yayıncılık

2007

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku

Ankara: Asil Yayınları

2005

Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası

Kavram İndeksli, Asil Yayınları

2005

Yükseköğretim Mevzuatı (İçtihatlı) Son Değişikliklerle (5316 Sayılı Kanun İşlenmiş Hali)

Bozkurt, E. – R. Çağlayan, Ankara

2005

Devletler Özel Hukuku Mevzuatı

Bozkurt, E.-M.A. Kütükçü-Y. Poyraz, Asil Yayınları

2004

Devletler Hukuku Pratik Çalışmaları

Bozkurt, E.-M. A. Kütükçü-Y. Poyraz, Ankara: Asil Yayınları

2004

Bozkurt-Lotus Davası

Bozkurt, E.- M. Balcıoğlu- M.A. Kütükçü- Y. Poyraz, Ankara

2004

Devletler Hukuku Mevzuatı

Bozkurt, E.-M. A. Kütükçü-Y. Poyraz, Ankara: Asil Yayınları

2004

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Elkitabı

Bozkurt, E.- S. Kanat, Ankara

2004

İnsan Hakları Mevzuatı

Bozkurt, E.-M. A. Kütükçü-Y. Poyraz, Ankara

2004

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Kapsamında Kıbrıs Sorunu

Bozkurt, E.- H. Demirel, Ankara

2003

Birleşmiş Milletler Sisteminde Kuvvet Kullanımı

Ankara

2003

İnsan Haklarının Korunmasında Hukukun Rolü

Ankara: Nobel Yayınları

1999

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Şartı

Ankara: Nobel Yayınları

1992

Devletler Hukuku Bakımından Türkiye’nin Sınır İlişkileri

İstanbul: Kazancı Hukuk Yayınları

Makaleler

Prof. Dr. Enver Bozkurt’a ait tüm makalelere aşağıdaki PDF linkinden ulaşabilirsiniz.

 • Körfez Savaşı, Ambargo ve Türkiye’nin Politikası, 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası (Der. İdris BAL), Alfa Kitabevi, İstanbul, 2001, s. 751-769
 • “İnsan Hakkı Olarak Sağlık Hakkı”, Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara, 1-3 Kasım 2007, Bozkurt, E.
 • Kant’ın Ebedi Barış Üzerine Denemesinin Günümüze Yansıması ve Anayasa Mahkemesi Denetimi, Evrensel Barış ve Medeniyetler Buluşmasında Anayasa Mahkemesinin Rolü, Ankara, 25-26 Nisan 2007
 • NATO’nun Geleceği, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt: 3, No: 9 (2007), ss. 185-187
 • Uluslararası Hukuk Bakımından Münhasır Ekonomik Bölge Kavramının Ortaya ÇıkışıUluslararası Hukuk ve Politika, Yıl: 2, Sayı: 5 (2006), ss. 50-74

Detaylı CV Görüntüle

PDF