Prof. Dr. İbrahim Yıldırım
Bölüm Başkanı
Tam Zamanlı

İletişim Bilgileri

Telefon: 0(342) 211 80 80

Dahili: 1306

Odası:

Eğitim Bilgileri

  • 1985 Doktora: Atatürk Üniversitesi

    Yönetim ve Organizasyon

  • 1980 Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

    Sosyal Bilimler- Sosyoloji

Mesleki Deneyim

Prof. Dr.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, HKU (2012-2018)

Prof.Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Dicle Üniversitesi (2008-2012)

Prof.Dr.

Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Cumhuriyet Üniversitesi (1995-2008)

Doç.Dr.

Eğitim Yönetimi ve Teftiş Bilim Dalı, Dicle Üniversitesi (1989-1995)

Yrd.Doç.Dr.

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, Dicle Üniversitesi (1986-1989)

Dr.Arş.Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Atatürk Üniversitesi (1985-1986)

Arş.Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Atatürk Üniversitesi (1981-1985)

Makaleler

Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM’A ait tüm makalelere aşağıdaki pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

  • Yıldırım, İ. ve  İlhan, A.  (2015). Gaziantep’te Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Aile

İşletmelerinde Yönetimin Bir Sonraki Kuşağa Devrinde Karşılaşılan Devretme Sorunlarına Dönük Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İibf Dergisi, 5(2),  109-132

  • Yıldırım, İ. ve  Çıkmaz, E.  (2016). Kadın Girişimcilerin, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Destek Alma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar: Gaziantep İlinde Nitel Bir Değerlendirme. The Journal of International Social Research, 9(47),  977-985 
  • Yıldırım, İ. ve  Suna, B.  (2017). Otel İşletmelerinde Sosyal Ağlar ve Müşteri Temini Gaziantep Örneği. Electronic Journal of Social Sciences, 16 (61),  661-675 
  • Yıldırım, İ. ve  İnce, E.  (2017). Girişimciliğin İlk Aşamasında Girişimcilerin Finansman Temininde Karşılaştıkları Sorunların Maxqda İle Değerlendirilmesi: Gaziantep Örneği. The Journal of Academic Social Science, 5(43),  624-637

Proje, Patent & Tasarım

GAP Bölge Kalkınma Daire Başkanlığı ve Dicle Üniversitesi: GAP Eylem Planın Uygulanmasına Yönelik İnsan Kaynakları Araştırması Projesi

Almanya- Hollanda’da (Hagen- Einthoven. ..) Türk Ailelerine  “Aile İçi İletişim Sorunları ve Çözüm Önerileri”  (Bakanlıkca Projelendirilecek  …) 2012 …

Karacadağ Kalkınma Ajansı: “Kalkınmada Yatırımcıların Sosyal Sermaye Düzeyinin Belirlenmesi: Diyarbakır Örneği.” (12-DFD- 0003)

Yönetim ve İletişim Becerileri Konularında Seminer ve Konferanslar

Sivas İli Sosyal Hizmetlerle ilgili STK Danışmanlığı

Sivas Kent Konseyi Stratejik Planlama ve Yönetişim Çalışma Grubu Danışmanlığı,

TESEV Sivas İli Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Danışmanlığı.

Bilimsel Faaliyetler

Yıldırım, İbrahim ve Hasan Eraslan. “İşletmelerde Dağıtımsal Adalet: Seramik Sektöründe Bir Uygulama”, The İnternational Symposium of Economy Politics and Administration (ISEPA) 2018

Eğitim Denetiminde Öğretmen”, Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi, (24-28 Eylül 1990), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.

ve M. Durdu KARSLI “Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme Modelimiz”, Dünden Yarına Türk Milli Eğitim Modeli Sempozyumu, İbn-i Kemal Araştırma Merkezi, (29 Ekim-2 Ekim 1988), Tokat

“Fırat Havzasının Ekonomik Sosyal ve Kültürel Kalkınmasında Eğitim Kurumlarının Rolü”, Fırat Havzasının Ekonomik Sosyal ve Kültürel Kalkınması Sempozyumu, Fırat Üniv., 7-9 Nisan 1988) Elazığ.

“Atatürk ve Eğitim Politikası”, Konferanslar: Dicle Üniversitesi, 3-7 Mart 1987, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Urfa

Çevre Eğitimi: (Hazırlık Raporu). İkinci Çevre Şurası: Çevre Eğitim Komisyonu. 28 Şubat – 2 Mart 1994, İstanbul.

Detaylı CV Görüntüle

PDF