Prof. Dr. Levent Sütçigil
Öğretim Görevlisi
Tam Zamanlı

İletişim Bilgileri

Telefon: 0(342) 211 80 80

Dahili: 1305

Odası:

Eğitim Bilgileri

  • Doktora:

  • 1995 Yüksek Lisans: GATA Tıp Fakültesi

    Tıp Fakültesi

  • Lisans:

Mesleki Deneyim

Baştabiplik

Şırnak Asker Hastanesi ( 2013-2014)

Üye

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Askeri Tıp Fakültesi. Sağlık Kurulu Üyeliği 2003-2013 (2011 Hariç)

Üye

NATO COMEDS Çalışma Grubu Üyeliği ( 2012-2013 (

Üye

Karaciğer Nakli Konsey Üyeliği ( 2012-2013 )

Üye

Akciğer Nakli Konsey Üyeliği ( 2012-2013 )

Üye

Türkiye Psikiyatri Derneği

Üye

Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapiler Derneği

Üye

Ankara Çağdaş Psikanaliz ve Psikanalitik Psikoterapiler Derneği

Profesör

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji , Profesör (2017)

Doçent

GATA Tıp Fakültesi, Psikiyatri (2010-2013)

Yardımcı Doçent

GATA Tıp Fakültesi, Psikiyatri (2005-2010)

Makaleler

Prof. Dr. Levet SÜTÇÜGİL’e ait tüm makalelere aşağıdaki PDF linkten ulaşabilirsiniz.

  • Sütçigil L, Nihan Yurdakul A.N., Türkçapar, M.H. Üniversite Öğrencilerinde Ertelemeciliğin Rahatsızlığa Dayanıksızlıkla İlişkisinin İncelenmesi. Journal of Cognitive- Behavioral Psychotherapy and Resarch. Doi:10.5455/JCBPR.269846
  • Demir E.Y., Sütçigil L. Sekonder Delüzyonel Parazitoz’un (Ekbom Sendromu) Bir Olgu Üzerinden Gözden Geçirilmesi. Anatolian Journal Of Clinical Investigation. Cilt 7, Sayı 2, 2013.
  • Sütçigil L, Aslan S. Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Prolonged Exposure Terapisi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler ve Araştırma Dergisi 1(2012)98-104.
  • Torun Yazıhan N, Özşahin A, Sütçigil L. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Yetişkinlikteki Yansımaları. Klinik Psikiyatri 12:43-50, (2009).

Proje, Patent & Tasarım

GATA-ODTU AD ortak protokol kapsamında, Psikiyatri AD Başkanlığından Prof.Dr.Kd.Alb.Fuat Özgen’in 15.09.2008 tarih ve AR-2008/49 nolu “Psikotik bozukluklar ve metabolik sendrom: Atipik Antipsiotiklerin Monoamin Nörotransmitter Genlerin Açılım Düzeylerine etkilerinin İncelenmesi” adlı Projede Proje Yardımcısı.

GATA-ODTU AD ortak protokol kapsamında, Psikiyatri AD Başkanlığından Prof.Dr.Kd.Alb.Fuat Özgen’in 04.06.2010 tarih ve AR-2010/50 nolu “Psikotik Bozukluklar ve Metabolik Sendrom Şizofreni Hastalarının Tedavisinde Kullanılan Atipik Antipsikotik Olanzapin’in Neden Olduğu Aşırı Kilo Alma Yan Etki Mekanizmalarının Nörohormon Gen ve Protein Seviyelerinde İncelenmesi Adlı Projede Proje Yardımcısı

Başarılar & Tanınırlık

Teşvik Ödülü

Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 18. Cilt Araştırma Yazıları

Poster Ödül Yarışması 1.cilik

Hamurcu U, Sütçigil L, Doğan SB, Anıl L, Evrensel A, Cansever A. Şizoobsesif Hastalıkta Klinik Profili” Gazi Günleri İnteraktif Kongresi. Poster Ödül Yarışmasında 2010

Detaylı CV Görüntüle

PDF