Doç. Dr. Murat ASLAN
Öğretim Görevlisi
Tam Zamanlı

İletişim Bilgileri

Telefon: 0(342) 211 80 80

Dahili: 

Odası:

Eğitim Bilgileri

 • 9/2011-3/2017 MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, ANKARA

  Ph.D., Department of International Relations
  Thesis: NATO in Peace Support Operations: Efficiency of Intelligence and Propaganda in Bosnia Herzegovina and Afghanistan
  Thesis Committe: Hüseyin Bağcı, Oktay Tanrısever, Ünsal Sığrı, Ebru Boyar, Cenk Aygül

 • 9/2006-7/2010 MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, ANKARA

  Bachelor of Arts, Department of International Relations
  Thesis: The Soft Power Conception in Chinese Context
  Thesis Committe: Hüseyin Bağcı, Oktay Tanrısever, Ebru Boyar

 • 9/1995-18/998 LAW FACULTY, ANKARA UNIVERSITY, ANKARA

  Certificate Program on EU Law

 • 9/1987-8/1991 WAR ACADEMY, ANKARA

  Graduate, Management

Kitaplar

2022

Intelligence and Propaganda in the Cases of Bosnia and Herzegovina and Afghanistan

(Cambridge: Cambridge Scholars Publishing).

2022

Abstract Book (ed.) International Conference on Transnationalism vs Statism: Generating and Consuming Security

The content goes here...

2022

Abstract Book (ed.) International Conference on Global Security

The content goes here...

2021

Abstract Book (ed.) International Conference on Homeland Security

The content goes here...

2020

Security Sector Reform for Libya: A Crucial Step Towards State Building (İstanbul: SETA).

The content goes here...

2022

Yüzyıllık Kriz: Afghanistan (eds.) Ramazan Erdağ & Murat Aslan (İstanbul: SETA).

The content goes here...

Makaleler

Doç. Dr. Murat ASLAN’a ait tüm makalelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Diğer Makaleler

Aslan, M. (2022). Türkiye’de Güvenlik Algısının Kavramsal ve Pragmatik Dönüşümü: Modern Dönemlerin Karşılaştırılması. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 21 (3) , 1647-1666 . DOI: 10.21547/jss.1108151 https://doi.org/10.21547/jss.1108151

Öğün, M. N. , Yurtsever, S. , Aslan, M. & Elburası, M. (2021). Terrorist Use of Cyber Technology. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B – Teorik Bilimler, Iconat Special Issue 2021 , 113-128 . DOI: 10.20290/estubtdb.1021324

Aslan M., Özbek Cumali (2021). “Analysis of Transforming Security Through the Water Resources and Affiliated Conflicts Between 2000 and 2019: Case of Iraq, Syria and Turkey.” Siyasal: Journal of Political Sciences, 2021, Vol:30, No. 1: 109-127. https://doi.org/10.26650/siyasal.2021.30.1.862827

“Libya’nın ‘Kalıcı Belirsizliği’: Birçok Yanlıştan Tek Doğru ve Açmazlardan Bir Sonuç Çıkartmak?” Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, 2021, 4 (1), 1-20. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder/issue/60861/902198

“Hybrid Political Order in Libya: ‘State’, ‘Non-State’ and Armed Actors”, Insight Turkey, Winter 2020, Vol.22, Nu. 4, pp. 139-156

“Cementing State Authority:  The Soviet Education Case”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, XV/59, Güz 2018, pp. 34-47. (With Mehmet Nesip Öğün)

“Change in Conceptualization of Power”, Istanbul Gelişim University Journal of Social Sciences, Cilt 1, Issue 2, ISSN.2148-4287, e-ISSN:2148- 7189, pp. 87-113. (With Mehmet Nesip Öğün)

“Theory and Practice of State Building in the Middle East: A Constitutional Perspective on Iraq and Afghanistan”, Journal of Applied Security Research, ISSN: 1936-1610, Vol.8, Issue 3, pp.374-403. (With Mehmet Nesip Öğün)

Başarılar & Tanınırlık

Türkiye Cumhuriyeti'nin Üstün Cesaret ve Adanmışlık Altın Madalyası

The Gold Medal of Superior Courage and Dedication of the Republic of Turkey

Detaylı CV Görüntüle

PDF