Prof. Dr. Nuran Tosun
Öğretim Görevlisi
Tam Zamanlı

İletişim Bilgileri

Telefon: 0(342) 211 80 80

Dahili:

Odası:

Eğitim Bilgileri

  • 2002 Doktora: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

    İç Hastalıkları Hemşireliği

  • 1997 Yüksek Lisans: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

    İç Hastalıkları Hemşireliği

  • 1990 Lisans: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksek Okulu

    Hemşirelik

Mesleki Deneyim

Profesörlük

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi (2017 - ...)

Doçentlik

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü (2016 - 2017)

Yoğun Bakım Hemşireliği

Staj Tahsili, University of North Carolina at Chapel Hill, School of Nursing, ABD, (2010 - 2011)

Etik Kurul Başkanlığı

GATA Hemşirelik Yüksekokulu (2013 - 2014)

Müdür Vekilliği

GATA Hemşirelik Yüksekokulu (2014 - 2015)

Müdür Yardımcılığı

GATA Hemşirelik Yüksekokulu (2013 - 2014)

Bölüm Başkanlığı

GATA Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Bilimleri (2013 - 2015)

AD. Başkanlığı

GATA Hemşirelik Yüksekokulu, Dahili Hemşirelik Bilimleri (2012 - 2015)

BD. Başkanlığı

GATA Hemşirelik Yüksek Okulu, İç Hastalıkları Hemşireliği (2011 - 2015)

Doçentlik

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksek Okulu (2011 - 2015)

BD. Başkan Vekilliği

GATA Hemşirelik Yüksek Okulu, İç Hastalıkları Hemşireliği (2005 - 2011)

Yardımcı Doçentlik

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksek Okulu (2005 - 2011)

Makaleler

Prof. Dr. Nuran Tosun’a ait tüm makalelere aşağıdaki PDF linkinden ulaşabilirsiniz.

Proje, Patent & Tasarım

GATA Hemşirelik Yüksekokulu Entegre Eğitim Programı Geliştirme ve Değerlendirme Grubu (2006 – 2015)

GATA Acil Hemşireliği Sertifika Programı Koordinatörü ve Eğitimci, 2007 – 2008 (2 Dönem), 2008 – 2009 (2 Dönem), 2009 – 2010 (2 Dönem)

Başarılar & Tanınırlık

Sözel Bildiri 3.lük Ödülü

SÜTÇÜ ÇİÇEK, H., BAYRAK, D., TOSUN, N.: Hastalar MI Geçirdiğini Bilmedikleri İçin
Yaşamlarından Çalıyorlar: Fenomenolojik Çalışma. Oral Presentation, 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk
Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, 23-26 Nisan 2018.

Birincilik Ödülü

ÖZEN, N., TOSUN, N., YAMANEL, L., ALTINTAŞ, N.D., KİLCİLER, G., ÖZEN, V.: Yoğun Bakım
Ünitesinde Enteral Beslenme Tedavisi Uygulanan Hastalarda Gastrik Rezidüel Volüm Ölçümü Yapılıp
Yapılmamasının Hasta Çıktıları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma.
10.Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, Antalya, 29 Mart-2 Nisan 2017. (En İyi 6 Bildiri Sözlü
Sunu Yarışmasında Sunulmuş ve Birincilik Ödülü Almıştır).

Sözel Bildiri İkincilik Ödülü

KALENDER, N., DİKİCİ, D., KAYA, D., TOSUN, N., ÇINAR, F.İ., BAĞÇİVAN, G., YENİCESU, M.: Hemodiyaliz Tedavisi Uygulanan Bireylerde Diyaliz Yeterliliği ile Uyku Durumu Arasındaki İlişki (Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği ). 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Mayıs 2014

Detaylı CV Görüntüle

PDF