Dr. Ögr. Üyesi Zeynep Köse
Öğretim Üyesi
Tam Zamanlı

İletişim Bilgileri

Telefon: 0(342) 211 80 80

Dahili:1828

Odası:

Eğitim Bilgileri

 • 2015-2018 Doktora: İktisat ABD

  Hasan Kalyoncu Üniversitesi

 • 2011-2013 Yüksek Lisans: İktisat ABD

  Süleyman Demirel Üniversitesi

 • 2007-2011 Lisans: Ekonometri

  Süleyman Demirel Üniversitesi

Kitaplar

2015

Türkiye’de Büyüme İşsizlik Enflasyon Arasında Nedensellik Analizi

Türkiye Alim Kitapları. Almanya

2018

Drivers of Growth Technology, Policy and Institutions. Ed. Şentürk. M. in Macroeconomics: Policy and Practice by Mishkin.

Nobel Akademik Yayıncılık

2018

Bölgesel Kalkınma ve Turizm. Ed. Işık. N. ve Dineri. E. içinde. Makroekonomik Göstergelerle Turizm Ekonomisi

Nobel Akademik Yayıncılık

2018

Endüstri İçi Ticaret: Teori ve Uygulama

Hiperlink Yayıncılık

2018

21. Yüzyıl İş ve Ekonomi Dünyasının Değişen Dinamikleri

(Basım Aşamasında)

Makaleler

Dr. Ögr. Üyesi Zeynep Köse’ye ait tüm makalelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Diğer Makaleler
 • Çetin, C., Gölpek, F., Köse, Z., Mavigök, M. (2014). Prımary School Teachers’ Tendency To Become A Manager: Sample Of Gaziantep Province. Journal Of Socıal Scıence Research . 4(2).
 •  Köse. Z. ve Yıldırım. M. (2015). Ar-Ge Harcamaları ve Patent Harcamaları ile Dış Ticaret Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Analiz: Türkiye Örneği. Akademik Bakış Dergisi Sayı: 52. 219-227.
 • Köse. Z. (2016). Türkiye Ekonomisinde 2003-2014 Döneminde Ekonomik Büyüme İşsizlik ve Enflasyon İlişkisi. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 1(1). 58-76.
 • Şentürk. M., Köse. Z. (2017). Migration with Economic Dimensions. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergisi. C. 4. S. 9. ss. 97-111.
 • Köse. Z. ve Şentürk. M. (2017). Ar-Ge – Patent Harcamaları ve Teknolojik İlerlemenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Uygulama.  Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 9(17). 83-89.

Proje, Patent & Tasarım

2016/11935 Dosya nolu Patent Başvurusu (2 Adet)

Detaylı CV Görüntüle

PDF