Prof. Dr. Ayla Gülden Pekcan
Öğretim Görevlisi
Tam Zamanlı

İletişim Bilgileri

Telefon: 0(342) 211 80 80

Dahili:

Odası:

Eğitim Bilgileri

  • 1977 Doktora:Hacettepe Üniversitesi

  • 1975 Yüksek Lisans:Hacettepe Üniversitesi

  • 1972 Lisans: Hacettepe Üniversitesi

    Beslenme ve Diyetetik

Mesleki Deneyim

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

1991-2003

Anabilim Dalı Başkanı

Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı Başkanı(2001-2009)

Üye

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi(1988-2003)

Koordinatör

Halk Sağlığında Beslenme Stajı Koordinatörü(1991-2007)

Bölüm Başkanı

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı(2012-2014)

Üye

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fakülte Kurul Üyesi(2012-2015)

Üye

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Komisyonu Üyesi(2014-2015)

Koordinatör

Halk Sağlığında Beslenme Stajı Koordinatörü(2012-2014)

Öğretim Görevlisi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi(...)

Kitaplar

2011

Anne- Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi

AÜ Yayınları,Eskişehir

2000

Klinikte ve Sahada Beslenme Durumunun Saptanması El Kitabı

Novartis Medikal Nütrisyon Yayını, Ankara

2004

Beslenme Sorunları ve Çözüm Yolları

Milli Eğitim Basımevi.
Ankara

2004

Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi

Yayın Kurulu, Ankara

2008

Beslenme Durumunun Saptanması

Klasmat Matbaacılık, Ankara

2008

Besin Destekleri Kullanılmalı mı?

Klasmat Matbaacılık, Ankara

2016

Yemek ve Besin Fotoğraf Kataloğu

Ata Ofset Matbaacılık,Ankara

Ministry of Health. Turkey Dietary Guidelines

Makaleler

Prof. Dr. Gülden Pekcan’a ait tüm makalelere aşağıdaki PDF linkinden ulaşabilirsiniz.

  • Aydın Nurcan. Hipertansiyonlu Hastaların Süt ve Ürünlerini Tüketim Durumları ve Bu Besinlerin Kan Basıncı Üzerine Etkisinin Saptanması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.1986. Ankara.
  • Saruhan Sabriye. Yaşlılarda Beslenme Durumunun DeğerlendirilmesindeKullanılanAntropometrik Ölçümlerin Geçerliliğinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.1996 Ankara.
  • Emmioğlu Gülçin. Beden Kitle indeksi ile Kan Lipitleri, Açlık Kan şekeri, Kan Basıncı ve Antropometrik Parametreler Arasındaki ilişkiler Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.1991. Ankara.
  • Rakıcıoğlu Neslişah. Menstrüasyon ile Besin Tüketim Düzeyi ve Enerji Dengesinin Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.1988 Ankara.

Proje, Patent & Tasarım

Hacettepe Üniversitesi/Sağlık Bakanlığı:6-12 Yaş Grubu Çocuklarda iyot Yetersizliği Hastalıkları, Görülme Sıklığı ve iyotlu Tuz Kullanım Durumu:15 il’de Beslenme Eğitimi Araştırma Projesi

Assessment of Nutrition and Health Status of Vulnerable Groups Affected by the Eathquake in Marmara Region

Ev halkı iyotlu Tuz Kullanım Durumu, Evlerde Kullanılan ve Piyasada Satılan iyotlu Tuzun iyot içeriğinin Kalitatif Yöntemle Saptanması

Beslenme ve Gıda Alanlarında Eğitim ve İşgücü Yetiştirme Projesi

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Avrupa Birliği ile başlattığı Türkiye’de Üreme Sağlığı Programı çerçevesinde ÇESAV (Çevre, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı), KEÇiÖREN Belediyesi ve TÜKAD (Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği) tarafından desteklenen SAĞLIK KAFE GENÇLiK MERKEZi oluşumu ve gençlere(12-20 yaş) Üreme Sağlığı, Ergenlikte Psikolojik ve Sosyal Değişimler, Meslek Seçimi ve Rehberliği, Ergenlikte Beslenme Eğitimi projesi

Türkiye’de Okul Çağı (6-10 Yaş Grubu) Çocuklarında (6-10 yaş grubu) Büyümenin izlenmesi (TOÇBİ) Projesi

Hafif şişman ve şişman Kadınlarda Demir Yetersizliği Anemisi, Beslenme Örüntüsü ile Kronik inflamasyon Belirteçleri ve Uygulanan Diyet Tedavisinin Etkinliğinin Belirlenmesi”

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması

Bilimsel Faaliyetler

Türkiye Diyetisyenler Derneği Üyesi

Beslenme Diyet Dergisi Editör Yardımcılığı

Hacettepe Üniversitesi Dergi Değerlendirme Komisyonu Üyeliği

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Editörü

Beslenme ve Diyet Dergisi Editörü

Başarılar & Tanınırlık

Katkı Ödülü

FAO. Tematik Grup Sürdürülebilir Gıda Güvencesine katkı ödülü

Detaylı CV Görüntüle

PDF