Dr. Öğr. Üyesi Begümhan Turhan
Öğretim Görevlisi
Tam Zamanlı