Prof. Dr. Şener Büyüköztürk
Dekan
Tam Zamanlı

İletişim Bilgileri

Telefon: 0(342) 211 80 80

Dahili: 1100

Odası:

Eğitim Bilgileri

  • 1996 Doktora: Ankara Üniversitesi

    Eğitim Yönetimi ve Planlaması / Eğitim İstatistiği ve Araştırma

  • 1992 Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

    Eğitim Yönetimi ve Planlaması

  • 1985 Lisans: Ankara Üniversitesi

    Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Mesleki Deneyim

Dekan

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı (2015 - ...)

Profesör

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2015 - ...)

Profesör

Gazi Üniversitesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2010 – 2014)

Anabilim Dalı Başkanı

Başkent Üniversitesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2010 – 2014)

Dekan Yardımcısı

Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (2009 - 2010)

Doçent

Başkent Üniversitesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2005 – 2010)

Yardımcı Doçent

Başkent Üniversitesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2004 - 2005)

Yardımcı Doçent

Ankara Üniversitesi, Eğitim İstatistiği ve Araştırma (1999 - 2004)

Müdür Yardımcısı

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (2000 - 2003)

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, Eğitim İstatistiği ve Araştırma (1991 - 1999)

Kitaplar

2018

Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik

Çokluk Ö., Şekercioğlu G. Ve Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik Ankara: Pegem yayınları

2018

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Büyüköztürk Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün Ö.E., Karadeniz Ş. ve Demirel F. Bilimsel Araştırma Yöntemleri (25.Baskı). Ankara: Pegem Yayınları

2018

Sosyal Bilimler İçin İstatistik

Büyüköztürk Ş., Çokluk Ö. Ve Köklü N. Sosyal Bilimler İçin İstatistik Ankara: Pegem Yayınları

2018

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum Ankara: Pegem Yayınları

2014

Deneysel Desenler

Büyüköztürk, Ş. Deneysel Desenler: Öntest-sontest Kontrol Gruplu Desen ve SPSS Uygulamalı Veri Analizi Ankara: Pegem Yayınları

Makaleler

Prof. Dr. Şener Büyüköztürk’e ait tüm makalelere aşağıdaki PDF linkinden ulaşabilirsiniz.

Proje, Patent & Tasarım

Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı, “Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi Uygulama Planını İzleme ve Değerlendirme; Veri Girişi ve Yazılım Sistemi Oluşturma”, Danışman (2016 – 2017)

Yeşilay, “TBM Makalesi Yazımı ve TBM Ölçme Değerlendirme Araçlarının Güncellenmesi Projesi”, Danışman / Yürütücü. (2016 – 2016)

UNICEF’çe desteklenen, “Su, Temizlik ve Sanitasyon (WASH) Okul Eğitimi İçeriği  Ve Yöntemlerinin Geliştirilmesi  Pilot Uygulama  Projesi (Ref: Edu/Tura/2014-I)”,  Danışman / Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörü. (2015 – 2016)

UNICEF’çe desteklenen, “Su, Temizlik ve Sanitasyon (WASH) Okul Eğitimi İçeriği  Ve Yöntemlerinin Geliştirilmesi  Pilot Uygulama  Projesi (Ref: Edu/Tura/2014-I)”,  Danışman / Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörü (2015 – 2016)

TUBİTAK’ca desteklenen, “Görme Engelli Öğrenciler İçin Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerileri Değerlendirme Aracının Geliştirilmesi -YÖBDA (TUBİTAKK SOBAG-113K557)”, Araştırmacı. (2014 – 2016)

Bilimsel Faaliyetler

3.Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken çocuklukta Müdahale Kongresi (2016)

1.Uluslararası Kadın ve Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi (2016)

Performansı İzleme ve Değerlendirme Konferansı (2015)

Lisans-üstü Eğitim Araştırmalarında Yöntem Sorunu Paneli (2011)

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Konferansı (2011)

3. Eğitim Bilimleri Araştırma Günleri Semineri (2011)

Başarılar & Tanınırlık

11. Ergen Günleri Kongresi Poster Bildiri Yarışması

11. Ergen Günleri Kongresi Poster Bildiri Yarışması Birincilik Ödülü (2006)

Yayın Teşvik Ödülü

TUBİTAK ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından SSCI’de taranan dergilerde yayımlanan 12 makale için alınmıştır.

Detaylı CV Görüntüle

PDF