Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Özgüner
Öğretim Görevlisi
Tam Zamanlı

İletişim Bilgileri

Telefon: 0(342) 211 80 80

Dahili:

Odası:

Eğitim Bilgileri

 • 2017 Doktora: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 2013 Yüksek Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 2010 Lisans: Bozok Üniversitesi

  İktisadi,İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme

Mesleki Deneyim

Öğretim Üyesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (...)

Makaleler

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Özgüner’e ait tüm makalelere aşağıdaki pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

 • Özgüner, M. ve Özgüner Z. (2018). Tedarikçi İlişkilerinin İnovasyona Etkisi: Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(3), 141-154. (Yayın No: 4345883)
 • 2. Özgüner, Z. ve Aytekin, M. (2016). An Empirical Study on the Variables That Ensure Process Efficiency in the Logistic Activities of Manufacturing Companies in TRC1 Region, International Journal of Business and Management Invention, 5(12), 57-64.
 • Özgüner, Z. ve Kurtuldu, H.H. (2015). Yetkili Servislerde Verilen Satış Sonrası Hizmetlerin, Müşteri Memnuniyetine Etkisi: İstanbul İli Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, s. 569-589.
 • Özgüner, Z. ve Uçar, M. (2015). Şehir Markalaşmasında Pazarlamanın Önemi’, Asos Journal, The Journal of Academic Social Science, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, s. 323-333.
 • Özgüner, M. ve Özgüner, Z. (2015). Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi, Stratejik Toplam Kalite Yönetimi, The Journal of Academic Social Science, 3(21), 437-449.

Detaylı CV Görüntüle

PDF